Správní bytové družstvo Nový domov
www.sbdnovydomov.cz//Stáhnout//Tiskopisy, ostatní informace

Tiskopisy, ostatní informace

Tiskopisy (jsou ve formátu .pdf, pro zobrazení použijte Acrobat Reader, ke stažení zde.)

Členské a bytové

Práce a mzdy (PAM)

   Družstvo

   Společensví vlastníků jednotek (SVJ)

DPČ - Dohoda o Pracovní Činnosti
DPP - Dohoda o Provedení Práce
BOZP - Bezpečnost práce, požární Ochrana a ochrana Zdraví při Práci