Správní bytové družstvo Nový domov

Právní služby

 • zpracování podkladů a veškerých dokumentů pro přípravu a vedení právních sporů vzniklých v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor jiných právnických osob,
 • příprava a uzavírání smluv souvisejících se správou bytových a nebytových
  prostor(např.- smlouvy o dílo, smlouvy o zajištění energií do společných částí
  domu, smlouvy o zajištění úklidu společných částí domů, pojištění spravovaných
  objektů – atd.),
 • veškerá smluvní agenda při pronájmu bytů a nebytových prostor,
 • komplexní právní konzultace a poradenství související s vlastnictvím a správou
  bytových a nebytových prostor,
 • komplexní právní poradenství souvisejících s členskými poměry v družstvech,
 • vypracování prohlášení vlastníka,
 • vypracování smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví člena družstva,
 • jednání s katastrálním úřadem ve věci převodů bytů do osobního vlastnictví,
 • zjišťování všech údajů ve věci spravovaných pozemků a vyřizování s tím související agendy