Správní bytové družstvo Nový domov
www.sbdnovydomov.cz//Správa nemovitostí//Technicko-provozní oblast

Služby v technicko-provozní oblasti

 • správa společných prostor domu,
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace,
 • technické předávání a přejímání bytů a nebytových prostorů,
 • zajišťování provozuschopného stavu a revizí společných zařízení domu, bytů a nebytových prostor v souladu s platnými právními předpisy,
 • spolupráce při investicích do spravovaného majetku,
 • zajišťování plnění spojené s bydlením, a to zejména :

  • dodávku tepla a teplé užitkové vody
  • dodávku studené vody
  • dodávku elektrické energie do společných částí domu
  • provozuschopnost výtahů
  • dodávku plynu do společných částí domu