Správní bytové družstvo Nový domov

2020

Podkladové materiály pro shromáždění delegátů SBD Nový domov
konané dne 9. června 2020

Pozvánka a podklady na shromáždění delegátů 2020 [soubor PDF; 10,4 MB]